​Byggetilladelser og tegninger

Vil Du ikke selv forestå arbejdet med udarbejdelse af tegninger og beskrivelser samt indhente nødvendige byggetilladelser, så lad os forestå det nødvendige.

Samarbejde med arkitekter og ingeniører

Vi samarbejder med førende arkitekter og rådgivende ingeniører og bistår Dig med den bedste tænkelige rådgivning i relation til Dine projekter.

Er der tale om specielle forhold deltager vi i møder med kommunen og respektive parter og sikre således, at de bedste tænkelige resultater opnås.

Vi tør i den forbindelse godt påstå, at vores forhandlingstalent, erfaring og indsigt rækker længere end hos de fleste.

Vi kalder det fra skitse til færdigt projekt.. så ring eller skriv til os for at høre hvordan vi kan hjælpe dig!​

​Som kunde hos os skal Du kun bruge et og samme telefonnummer til alt, - vi hjælper med det hele.

Ring blot ! Tlf. 51- 17 40 70.

Bygge-, anlægs- og vedligeholdelsesentreprenør

Aut. Kloakmester

Kurt Bang Jensen

​Kloak- og entreprenørarbejde, belægning, fliser og terrasser

Om-og tilbygning, tag, døre og vinduer, haveanlæg

Hallebyorevej 39, Hallebyore, 4450 Jyderup

Tlf.: 51 17 40 70    E-mail: kbj@kvops.dk