Elarbejde - dette må du selv udføre

Du må selv udføre en del arbejde på elinstallationerne i din bolig. Se, hvornår du selv må udføre elarbejde og hvornår du skal have fat i en autoriseret elinstallatør.

Det må du selv udføre - lovligt elarbejde

Når strømmen er afbrudt, må du selv:

 • Udskifte eller montere stikpropper og ledningsafbrydere, ledningsafbrydere, apparatkontakter og transportable stikkontakter (forlængerled, tristikdåser m.m.)
 • Reparere elapparater, fx udskifte ledningen, der fører strøm til apparatet (en tilledning), og udskifte en fatning
 • Udskifte indendørs (normaltætte) afbrydere og stikkontakter uden jord - og dermed med to huller - op til 250 V i boligen. Normaltæt materiel, er alt materiel, der har en IP20 mærkning eller ikke har IP-mærkning
 • Udskifte indendørs (normaltætte) stikkontakter med jord - og dermed med tre huller - op til 250 V i boligen. Det forudsætter dog, at boligens elinstallation er beskyttet med en HFI- eller HPFI-afbryder
 • Udskifte almindelige afbrydere til lysdæmpere eller til afbrydere med tidsfunktion o.lign. i boligen
 • Sætte lamper op og tage lamper ned i boligen. Det gælder også lavvolt belysning (halogenlampesæt), som leveres med transformer, lamper, ledninger og monteringsvejledning
 • Ændre og reparere svagstrømsstyrings- og reguleringssystemer, som anvendes til at styre stærkstrømsfunktioner, fx omprogrammering af intelligente styringer.

Det elarbejde, man selv må udføre i den faste installation, ændrer ikke grundlæggende ved installationen.

Derfor skal installationen i din bolig stadig opfylde de installationsregler, der var gældende på det tidspunkt, hvor din elinstallation blev etableret.

Det skal en autoriseret elinstallatør udføre

 • Nye installationer i boligen
 • Opsætte halogenlamper (lavvoltbelysning), hvis transformer, lamper og ledninger er købt hver for sig
 • Udvide eksisterende elinstallationer i boligen, fx sætte en ny stikkontakt op ved siden af en eksisterende
 • Udføre elarbejde i måler- eller gruppetavle i boligen
 • Installere eller udskifte materiel i boligens faste installation med en spænding over 250 volt
 • Installere eller udskifte udendørs afbrydere eller stikkontakter.

Læs mere her.​

Bygge-, anlægs- og vedligeholdelsesentreprenør

Aut. Kloakmester

Kurt Bang Jensen

​Kloak- og entreprenørarbejde, belægning, fliser og terrasser

Om-og tilbygning, tag, døre og vinduer, haveanlæg

Hallebyorevej 39, Hallebyore, 4450 Jyderup

Tlf.: 51 17 40 70    E-mail: kbj@kvops.dk