Vand i kælderen

Heftig regn og monsteragtige skybrud giver ofte anledning til store og alvorlige problemer med vandskader i kælderen.

Er skaden sket, skal der reageres hurtig med oppumpning/fjernes af vandet og en større efterfølgende affugtning bør straks igangsættes for at undgå permanente fugtskader efterfulgt af f.eks. skimmelsvamp.

Men det er altid bedre at forebygge, end at reparerer!

Alt afhængende af de faktiske forhold, er der flere måder at afhjælpe vandskader på.

Er det vand der kommer ind gennem kloakledningerne skal der enten monteres et tilbageløbsstop, et højvandslukke, enten med eller uden motorisering/alarm, eller der skal installeres en pumpebrønd med indbygget kontraventil.

Men ofte er der i kældre, fundamenter, mure og vægge fugtproblemer som skyldes helt andre forhold end hvad der kan afhjælpes ved etablering af tilbageløbsstop, højvandslukke, pumpebrønde eller etablering af f.eks. dræn, idet fugt i kældre, fundamenter, mure og vægge tit skyldes defekte tagnedløb, defekte brønde, defekte lyskasser eller defekte kloak og vandledninger eller eksisterende dræn som blot skal renses, såvel som forkert terrænfald ofte er skyld i fugtproblemer hvor jordoverfladen skråner ind mod bygningen i stedet for væk fra bygningen.

 
Læs også Skybrudets ABC fra Naturstyrelsen her »

Som autoriseret kloakmester er vi de eneste som må udføre reparation og vedligeholdelse af Dine spildevandsafløb såvel som vi som autoriseret kloakmester er de eneste der må udføre installation af tilbageløbsstop, højvandslukke og pumpebrønde.

Vi er autoriseret Kessel Serviceteknikker
- Det er Din sikkerhed for den bedst tænkelige service
og bedste tænkelige fagkundskab.Hos os er Du i gode hænder, - vi er i besiddelse af den nyeste viden – og kan dermed også sikre den bedste løsning.

Eventuelle spørgsmål i forbindelse hermed kan rettes direkte til entrepriseleder og Aut. Kloakmester Kurt Bang Jensen, enten via mail: kbj@kvops.dk, eller via telefon 51-17 40 70.


Har Du Entreprenør eller Kloakspørgsmål - eller vil Du bare høre nærmere om vores kompetencer som Entreprenør og Aut. Kloakmester - så tøv ikke!.
Ring 51- 17 40 70 eller skriv til os.

Klik på leverandørlogoet, og få yderligere inspiration.

Kloakmester Bang, Kvops Kalundborg

Aut. Kloakmester

Kurt Bang Jensen

​Kloak- og entreprenørarbejde, belægning, fliser og terrasser

Hallebyorevej 39, Hallebyore, 4450 Jyderup

Tlf.: 51 17 40 70    E-mail: kbj@kvops.dk