Rotter i kloakken

Rotter i kloakken er et stigende problem i mange kommuner med offentlige kloaksystemer og et stigende problem i de private afløbssystemer uden for den offentlige kloakering.

Ofte henvises der i byerne til, at rotterne kommer fra den offentlige kloak, men i praksis skyldes dette i flere og flere tilfælde, at det er i de private afløbssystemer at rotterne trives og dermed formeres voldsomt.

Det er i de fleste tilfælde de gamle, tærede og forvitrede betonrør hos de enkelte grundejere der er årsagen.

Det samme fænomen gentager sig selvfølgelig også lejlighedsvis i det offentlige kloaksystem, og ikke mindst i mange privat kloaker uden for den offentlige kloakering.

Rotterne kan let og ubesværet gnave huller i de ret prorøse rør ved utætte samlinger og ved indgroede rødder, såvel som et gammelt og sammenstyrtet kloakrør og tærede og revnede brønde er et slaraffenland for rotternes vider færden i kloakinstallationerne og i mange tilfælde også videre ud i omgivelserne.

Renovering af kloakken, uanset om den er privat eller offentlig er den bedste løsning for at undgå rotter!

I de tilfælde, hvor det ikke er afløbsproblemer på ejerens egen grund der er årsagen til rotter, men at det er udefra kommende rotter der er problemet for den enkelte grundejer, kan der med stor succes monteres en effektiv og godkendt rottespærre som begrænser indtrængende rotter fra det øvrige kloaksystem eller fra det offentlige kloaksystem.

I mange tilfælde kan vores Tv-inspektion af afløbsinstallationerne hurtigt og effektiv afsløre de aktuelle problemer, og vi kan hermed og i ved udstrækning begrænse udgifterne til de specifikke reparationsarbejder, herunder til eventuel nødvendig opgravning og/eller opbankning/opskæring af gulve og fundamenter.

Viden er også i dette tilfælde en sikker faktor, for den korrekte afhjælpning.

Vi er som autoriseret kloakmester de eneste der må udfører reparationer på kloakledningerne og de eneste som må montere rottespærre, men foreslår altid, at der forinden er fortaget en nærmere vurdering af årsagen til rotternes eksistens i den aktuelle afløbsinstallation.

Se video om rotter i kloakken, toilettet m.v. her »
 

Eventuelle spørgsmål i forbindelse hermed kan rettes direkte til entrepriseleder og Aut. Kloakmester Kurt Bang Jensen, enten via mail: kbj@kvops.dk, eller via telefon 51-17 40 70.

Har Du Entreprenør eller Kloakspørgsmål - eller vil Du bare høre nærmere om vores kompetencer som Entreprenør og Aut. Kloakmester - så tøv ikke!.
Ring 51- 17 40 70 eller skriv til os.

Klik på leverandørlogoet, og få yderligere inspiration.

Kloakmester Bang, Kvops Kalundborg

Aut. Kloakmester

Kurt Bang Jensen

​Kloak- og entreprenørarbejde, belægning, fliser og terrasser

Hallebyorevej 39, Hallebyore, 4450 Jyderup

Tlf.: 51 17 40 70    E-mail: kbj@kvops.dk