Kloakering i det åbne land

Bor du i det åbne land, hvor det ikke er muligt at blive tilsluttet en offentlig kloak, skal du selv sørge for en kloakeringsløsning, som kan rense dit spildevand, inden det ledes ud i vandløb eller siver ned i jorden.

Alt afhængigt af forholdene i dit område er der forskellige muligheder:

Pilerensningsanlæg
Uden udledning til omgivelserne eller nedsivning til grundvandet er det en miljørig løsning. Vandet forsvinder fra et tæt bassinanlæg ved at fordampe fra jorden og pilene til luften. Høj grundvandsstand er samtidig ingen hindring for optimal funktionalitet.

Nedsivningsanlæg
Kan der opnås mere end èn meter fra bunden af anlægget og ned til grundvandet, kan der anlægges et nedsivningsanlæg som giver en god og effektiv rensning, inden det når grundvandet. Står grundvandet højt i området, kan det udføres som et hævet mileanlæg.

Minirenseanlæg
Anlægget fungerer som et kommunalt renseanlæg – bare i en miniudgave. Når spildevandet er renset, udledes det til markdræn, sø eller bæk eller havet, og det fungerer bedst ved en jævn belastning af spildevand, hvilket er tilfældet for langt de fleste husstande. Anlægget bruger el til at pumpe vand og luft.

Biologisk sandfilteranlæg
Et biologisk sandfilteranlæg virker næsten som et traditionelt nedsivningsanlæg, men anvendes hvor der ikke kan etableres nedsivning p.g.a. jordbundsforhold eller p.g.a. afstandskrav som ikke kan overholdes. Virkemåden er den, at spildevandet efter bundfældningstanken ledes gennem et sandlag i stedet for direkte gennem jorden.

Eventuelle spørgsmål i forbindelse hermed kan rettes direkte til entrepriseleder og Aut. Kloakmester Kurt Bang Jensen, enten via mail: kbj@kvops.dk, eller via telefon 51-17 40 70.

Har Du Entreprenør eller Kloakspørgsmål - eller vil Du bare høre nærmere om vores kompetencer som Entreprenør og Aut. Kloakmester - så tøv ikke!.
Ring 51- 17 40 70 eller skriv til os.

Klik på leverandørlogoet, og få yderligere inspiration.

Kloakmester Bang, Kvops Kalundborg

Aut. Kloakmester

Kurt Bang Jensen

​Kloak- og entreprenørarbejde, belægning, fliser og terrasser

Hallebyorevej 39, Hallebyore, 4450 Jyderup

Tlf.: 51 17 40 70    E-mail: kbj@kvops.dk