Separation af spilde- og regnvand

Flere og flere kommuner udfører seperatkloakering af det offentlige kloaknet i forbindelse kommunernes spildevandsplaner, og dermed skal flere og flere ejendomsejere have udført seperatkloakering inde på egen grund.

I praksis vil det betyde, at overfladevand (regnvand der løber fra befæstede arealer), f.eks. fra tage, indkørsler og terrasser, ikke længere må ledes til samme kloakledning som ejendommes spildevand.

Ofte er der fra kommunerne krav om, at der af kommunen føres nye skelbrønde frem til ejendommen. Dvs én brønd til regnvand og én brønd til spildevand, og hvortil der fra en af kommunen nærmere fastsat dato skal udledes til.

Dette medføre, at der på ejendomsejerens egen grund skal foretages ændringer af de eksisterede rørføringer, og i visse tilfælde også ændringer af brønde og eventuelle pumpeanlæg m.v.

Lad os hjælpe dig, og få den bedste og mest økonomisk forsvarlige løsning.
 
Eventuelle spørgsmål i forbindelse hermed kan rettes direkte til entrepriseleder og Aut. Kloakmester Kurt Bang Jensen, enten via mail: kbj@kvops.dk, eller via telefon 51-17 40 70.

Har Du Entreprenør eller Kloakspørgsmål - eller vil Du bare høre nærmere om vores kompetencer som Entreprenør og Aut. Kloakmester - så tøv ikke!.
Ring 51- 17 40 70 eller skriv til os.

Læs også »


Klik på leverandørlogoet, og få yderligere inspiration.

Kloakmester Bang, Kvops Kalundborg

Aut. Kloakmester

Kurt Bang Jensen

​Kloak- og entreprenørarbejde, belægning, fliser og terrasser

Hallebyorevej 39, Hallebyore, 4450 Jyderup

Tlf.: 51 17 40 70    E-mail: kbj@kvops.dk