Renseklasser og muligheder

Når der tales om renseklasser og muligheder er det ofte i relation til givne påbud fra kommunen og i relation til aktuelle valg af de faktiske og mulige anlægstyper.

Renseklasserne opdeles som følgende:

 • SOP, gældende for afløb til de mest følsomme miljøer, dvs. mindre vandløb med udløb i søer  
 • SO, gældende for afløb, der skal renses for organisk stof og kvælstof, med udløb som ikke ender i en sø.  
 • OP, gældende for afløb til mere robuste vandløb, hvor det ikke er nødvendigt at rense for ammoniak, men udelukkende for organisk stof og fosfor.  
 • O, gældende for afløb til store vandløb med direkte udløb til fjord eller hav, hvor det er tilstrækkeligt at rense for organisk stof.
   
Rensekravene i de fire forskellige renseklasser:

Renseklasse BI5 Total fosfor Nitrifikation
SOP 95% 90% 90%
SO 95% 90%
OP 90% 90%
O 90%

Valg af mulig rensemetode i de enkelte renseklasser:
Rense-klasse Ned-sivning Biologisk sandfilter Rodzone-anlæg Beplantet sandfilter Pile-anlæg Samle-tank Mini renseanlæg
SOP X X X X
SO X X X X X X
OP X X X X
O X X X X X X X


De mest benyttede er:
 • SOP: Nedsivningsanlæg. Pilerensningsanlæg med membran. Pilerensningsanlæg uden membran. Samletank. Minirenseanlæg med fosforfældning.
   
 • SOP og SO: Filtralite anlæg.
   
 • SO og O: Beplantede filteranlæg. Biologiske sandfilteranlæg.
   
 • SOP, SO, OP og O: Minirensningsanlæg (Ved SOP og OP: Minirensnings anlæg med fosforfældning)
 
Eventuelle spørgsmål i forbindelse hermed kan rettes direkte til entrepriseleder og Aut. Kloakmester Kurt Bang Jensen, enten via mail: kbj@kvops.dk, eller via telefon 51-17 40 70.

Har Du Entreprenør eller Kloakspørgsmål - eller vil Du bare høre nærmere om vores kompetencer som Entreprenør og Aut. Kloakmester - så tøv ikke!.
Ring 51- 17 40 70 eller skriv til os.
 

Kloakmester Bang, Kvops Kalundborg

Aut. Kloakmester

Kurt Bang Jensen

​Kloak- og entreprenørarbejde, belægning, fliser og terrasser

Hallebyorevej 39, Hallebyore, 4450 Jyderup

Tlf.: 51 17 40 70    E-mail: kbj@kvops.dk