Dette må du selv udføre

Alt arbejde med kloaksystemer inden for skel må kun udføres af autoriserede kloakmestre.
 
Undtaget fra kravet om autorisation som kloakmester er udførelse af faskiner med tilhørende ledninger til bortledning af regnvand fra tag på beboelsesbygninger med tilknyttede udhuse, carporte og garager eller på landbrugsejendommes driftsbygninger.
 
Kun på egen grund
Undtagelsen er dog betinget af, at anlægget anbringes på ejendommens egen grund og i øvrigt udføres efter de gældende forskrifter i Bygningsreglementet og lov om miljøbeskyttelse.
 
Undtagelsen giver IKKE ret til uden autorisation som kloakmester at foretage afpropning eller øvrige indgreb i eksisterende afløbsinstallationer.
 
Læs bekendtgørelsen om undtagelse fra krav om autorisation som kloakmester. 
 
Læs supplerende oplysninger.
 
Alle oplysninger m.v. er uden ansvar af nogen art!

Kloakmester Bang, Kvops Kalundborg

Aut. Kloakmester

Kurt Bang Jensen

​Kloak- og entreprenørarbejde, belægning, fliser og terrasser

Hallebyorevej 39, Hallebyore, 4450 Jyderup

Tlf.: 51 17 40 70    E-mail: kbj@kvops.dk