Bundfældningstank for én husstand

Uponor bundfældningstank har netop gennemgået en teknologisk videreudvikling, og håndtering af spildevand på egen grund kan dermed ske sikkert og miljø-forsvarligt!

Uponor nedsivningsanlæg anvendes ved huse og ejendomme, som ikke er tilsluttet offentlige kloakanlæg. Dette gælder primært mindre bysamfund og sommerhusområder samt bebyggelser i det åbne land.

Det grundlæggende princip i et nedsivningsanlæg er at lede spildevandet fra ejendommen til en tre-kammertank, hvor slammet bundfældes, og vandet ledes videre til sivestrengene. Spildevandet nedsives igennem de eksisterende jordlag, hvorved spildevandet renses naturligt.

En bundfældningstank med siverør vil ofte være den bedste løsning, da nedsivningsanlæg opfylder de fire gældende klasser. Derudover er et traditionelt nedsivningsanlæg forholdsvis nemt at etablere, enten som:
 
  • Nedsivning med gravitation eller  
  • Nedsivning med trykfordeling.
Der er dog en række lokale forhold, der kan hindre etablering af et traditionelt nedsivningsanlæg. Det kan fx være for høj grundvands-stand, dårlige jordforhold eller særlige hensyn til områder, hvor der udvindes drikkevand.

Dimensioneret til 1-5 personer
Den nyudviklede bundfældningstank har et volumen på 2 m³ og en rensningskapacitet for op til 1000 liter spildevand i døgnet. Anlægget er derfor velegnet til et enfamilieshus og skal kun tømmes en gang om årligt

Let at installere – også ved grundvand i terræn
Uponor bundfældningstank kan som noget helt nyt installeres ved grundvand i terræn samt anvendes under selv svære forhold pga. tankens lave højde. Tanken kan installeres med jorddækning op til 1,5 meter over udløb, hvilket bevirker, at tanken er anvendelig i de fleste situationer.

Unik konstruktion
Hidtil har flydeslam udgjort et stort irritationsmoment for brugerne, men konstruktionen er nu ændret og skillepladerne ført til top i tanken. Dermed forhindres slamflugt, og der sikres optimal funktionalitet for både tank og sivestrenge. For at imødekomme ønsker fra markedet er siverørenes dimension ændret fra 90 til 110 mm, og der kan benyttes almindelige formstykker, hvis der skulle være behov for dette.

Stor pumpesump giver ekstra stor volumen
Den nye tank med integreret pumpesump er udstyret med ekstra stor volumen, og der kan udpumpes en volumen på nominel 180 liter. Derfor er det nu muligt at benytte anlægget i områder med lav-permeabel jord, da der kan installeres op til tre sivestrenge á 15 meter. Dermed opnås maksimal fleksibilitet og et velfungerende anlæg.

Læs mere på www.uponor.dk
 
Send forespørgsel vedr. produkt: Uponor

Kloakmester Bang, Kvops Kalundborg

Aut. Kloakmester

Kurt Bang Jensen

​Kloak- og entreprenørarbejde, belægning, fliser og terrasser

Hallebyorevej 39, Hallebyore, 4450 Jyderup

Tlf.: 51 17 40 70    E-mail: kbj@kvops.dk