WS bioclean - en rislende ren spildevandsløsning

WS bioclean minirenseanlæg er designet efter naturens egne principper. Renselegemerne i det biologiske rensekammer fungerer præcis som stenene i et vandløb: De er belagt med en tynd biofilm af virksomme mikroorganismer, der nedbryder affaldsstofferne i vandet og sikrer et rislende klart resultat.

Hvert renselegeme sikrer mikroorganismerne ideelle livsbetingelser, og takket være deres unikke design er de konstant aktive i en højeffektiv rensecyklus: De skiftesvis svæver og hvirvles rundt i vandet, og er derfor renseaktive uden nogensinde at synke til bunds. Hele beholderen udnyttes til renseopgaven, så også selve anlægget holdes rent, uden lugt og tilstopning. Da renselegemerne tilmed er meget holdbare, skal de aldrig skiftes ud.

Iltningssystem og styring
WS bioclean er det eneste anlæg på markedet, der er udviklet helt uden følsom elektronik i selve anlægsbeholderen. I stedet er alle komponenter ideelt og sikkert placeret i det solide styringsskab. Du bestemmer selv, om skabet skal placeres udendørs eller indendørs. Alle vores apparater er støjsvage og kræver ingen vedligeholdelse ud over det årlige, lovpligtige serviceeftersyn.

Avanceret styring giver sikker drift
Alle driftsdata aflæses nemt og bekvemt. En back-up funktion sikrer, at alle driftsdata bliver registreret og gemt - maksimal sikkerhed ved strømsvigt.

- Fås også med fjernovervågning via SMS og mail.
 
 1. Forrensning
  Spildevand fra husholdningen føres ind i anlæggets integrerede bundfældningstank. Grovere affaldsstoffer og slam bundfælder sig. Det klarede vand strømmer ind i biofilmkammeret.
   
   
 2. Renselegemer
  Der findes omtrent 80.000 renselegemer i biofilmkammeret på et 5-personers anlæg. Her vokser de mikroorganismer, som udgør den højeffektive biofilm, der sikkert og effektivt fjerner affaldsstoferne.
   
   
 3. Iltning
  Kammeret tilføres luft der fremmer mikroorganismernes ydelse.
   
   
 4. Fosfatreduktion realiseres som simultan- eller flowbaseret udfældning vha. aluminiumsalt. Takket være den kraftige cirkulation som opstår under ilttilførslen blandes fældningsmidlet meget effektivt. 
   
 5. Efterklaring
  De fritsvævende partikler i det biologisk rensede vand bundfældes. Prøver til test af rensekvaliteten udtages i efterklarings-tankens afløb.
   
   
 6. Dykpumpe
  De bundfældede partikler pumpes tilbage ti lbundfældningstanken og gennem en ny renseproces.
   
   
 7. Udløb
  Det rensede vand ledes ud i en natur-recipient såsom vandløb, sø, grøft eller lign. Alternativ kan det sendes til nedsivning i jorden via et dræn.
   
WS bioclean er den nyeste typegodkendte generation af et minirenseanlæg, der bygger på patenterede renselegemer, høj driftssikkerhed og effektiv ressourceforbrug.

WS bioclean minirenseanlægget består af en beholder med tre kamre, hvor den effektive renseproces finder sted i tre stadier. I det første kammer, bundfældningssektionen, forrenses vandet for større partikler som f.eks. toiletpapir. Spildevandet løber videre til biofilmkammeret, hvor biofilmen på de patenterede renselegemer nedbryder affaldsstofferne. Fra efterklaringskammeret ledes det færdigerensede vand direkte ud i naturen.

WS bioclean-anlægget har fået det bedste fra to verdener: Det er resultatet af kvalitetsorienteret tysk ingeniørkundskab og en dansk miljøstandard, der ikke går på kompromis.

WS bioclean bruger langt mindre strøm end tilsvarende anlæg, og fungerer uden pumpebrønd. Som det eneste i Danmark er hele anlægget samlet i en lydtæt og lugtfri betonbeholder med integreret bundfældningstank, så det kan passes diskret ind i prydhaver såvel som private gårdspladser, uden at det kan ses.

Anlægget leveres og monteres nøglefærdigt og kan tilsluttes eksisterende afløbsforhold med et absolut minimalt udgravningsarbejde.
 
Se mere på www.watersystems.dk.
Fordelene - kort fortalt:
 
 • Kun ét kørefast dæksel - der leveres dæksler op til 40t belasning.
   
 • Kører også ved strømsvigt - uden tilstopning eller tilbageløb.
   
 • Markedets laveste energiforbrug - 450 kWh årligt ved 5 PE.
   
 • Konstant høj rensekraft - uanset belastningsgrad.
   
 • Robust betonbeholder med kvalitetsovervågning.
   
 • Fås også med typegodkendt plastbeholder.
   
 • Simpelt og billigt at installere.
   
 • Monteres nøglefærdigt af Entrepriseleder og Aut. Kloakmester Kurt Bang og Watersystems.
   
 • Patenterede renselegemener - med 20 års garanti.
   
 • 35.000 solgt på verdensplan.
   
 • Selvrensende og vedligeholdelsesfrit.
   
 • Integreret bundfældningstank - kompakt og pladsbesparende.
   
 • Garanteret lugt- og støjfrit.
   
 • Danmarks mindste og mest kompakte anlæg.

Send forespørgsel vedr. produkt: Watersystems

Kloakmester Bang, Kvops Kalundborg

Aut. Kloakmester

Kurt Bang Jensen

​Kloak- og entreprenørarbejde, belægning, fliser og terrasser

Hallebyorevej 39, Hallebyore, 4450 Jyderup

Tlf.: 51 17 40 70    E-mail: kbj@kvops.dk