WehoMini - det biologiske minirenseanlæg med stor effekt

Når det drejer sig om renseløsninger for den private husejer, findes der ingen bedre løsning end det lille, kompakte minirenseanlæg, WehoMini.

WehoMini er konstrueret til at rense spildevand fra almindelige husstande - d.v.s. vand fra opvask, bad, toilet m.v. - og det gør WehoMini så godt, at det rensede spildevand har en kvalitet, der er langt finere end myndighedernes krav. Faktisk er kvaliteten af det rensede spildevand så fin, at det uden problemer kan ledes direkte til recipient (vandløb, søer, åbent vand og lign.)

Dimensionering
WehoMini 5 PE er konstrueret til at behandle det daglige spildevand fra 5 personer - eller med andre ord en max. hydraulisk belastning 750 liter/døgn. Dette er dog et gennemsnitsforbrug - der er naturligvis taget højde for spidsbelastninger som ved fester, overnattende gæster i kortere perioder etc.

Et renseanlæg til en husstand må aldrig dimensioneres mindre end 5 PE, selvom en ejendom bebos af færre personer. Baggrunden er, at der på et senere tidspunkt kan flytte flere personer til, hvorved renseanlægget vil have for lille kapacitet. Det er et standardkrav fra myndighedernes side.

WehoMini fås i følgende anlægsstørrelser:
 
  • 5 PE (enfamiliebolig)
  • 10 PE (2 husstande)
  • 15 PE (3-4 husstande)
  • 20 PE (5-7 husstande)
  • 30 PE (8-10 husstande)

Flere ejendomme kan godt slå sig sammen om et WehoMini renseanlæg. Dette er klart en fordel for den enkelte, da det nedsætter de løbende driftsomkostninger betydeligt - især set i forhold til de almindelige vandafledningsafgifter.

I forbindelse med rensekvalitet / rensekrav omtales forskellige begreber:
 
  • O = Organisk rensning
  • OP = Organisk rensning med fosforfjernelse
  • SO = Skærpet organisk rensning
  • SOP = Skærpet organisk rensning med fosforfjernelse

Alle WehoMini anlæg fås som SO eller SOP, hvilket samtidig opfylder kravene til O og OP anlæg.

Rensekrav fra kommunen
Det er den enkelte kommune, der afgør de aktuelle rensekrav fra et anlæg. Dette afhænger bl.a. af hvor følsom natur, der er.

Flere fordele ved WehoMini
Det er ikke kun den enestående renseevne, der gør WehoMini til det oplagte valg for den enkelte husejer.
 
Lav gravedybde - nem installation
Blot 115 cm - mere er der ikke brug for, til at placere WehoMini (+ 10 cm til udjævningslag).

Det er den laveste gravedybde på markedet og betyder, at installation kan foregå relativt hurtigt og uden brug af store gravemaskiner og andet tilbehør, som nemt kan ødelægge de nærmeste omgivelser.
Lav vægt - ingen tunge maskiner i haven
WehoMini 5 PE vejer ikke mere end 175 kg (15 PE 275 kg). Det er således nemt at flytte rundt med et anlæg uden brug af store entreprenørmaskiner - og komme frem til ønskede placeringssted.Sådan fungerer WehoMini
WehoMini er et biologisk minirenseanlæg. Det betyder, at det er biologi - dvs. naturligt forekommende mikroorganismer - der står for nedbrydningen af de skadelige og sundhedsfarlige stoffer i spildevandet.

Bakterier gør arbejdet
Det er 2 forskellige typer bakterier, der »renser« det almindelige spildevand: De heterotrofe bakterier, der nedbryder det organiske materiale - og de autotrofe bakterier, der nedbryder ammonium / ammoniak-kvælstof - den såkaldte nitrifikation. Begge bakterietyper forekommer naturligt i spildevand.

Sektionsopdelt
De heterotrofe bakterier vokser hurtigere og producerer langt mere slam end de autotrofe. Det kan være et problem i et ikke-sektionsopdelt minirenseanlæg - men WehoMini er netop sektionsopdelt, hvilket sikrer adskillelse af de forskellige bakteriekulturer og dermed giver dem de optimale rensningsprocesser.

Luft og biofiltre
Bakterierne sætter sig på anlæggets biofiltre (1), som er dækket af vand/spildevand. For at øge vækstbetingelserne for bakterierne øges iltindholdet i spildevandet. Det sker via luftkompressorer i bunden af anlægget (2).
Luft / ilttilførelsen bruges også til at fjerne /nedbryde skadelige stoffer som f.eks. svovlbrinte, acetone og andre flygtige stoffer, som kan forekomme i spildevand.

Typegodkendt
WehoMini er naturligvis typegodkendt. Det er et krav fra myndighedernes side - og samtidig en garanti for, at anlægget opfylder de gældende krav til bl.a. rensekvalitet og lovpligtigt serviceeftersyn.

Læs mere på www.wehomini.com eller spørg Entrepriseleder og Aut. Kloakmester Kurt Bang.
Send forespørgsel vedr. produkt: KWH Pipe

Kloakmester Bang, Kvops Kalundborg

Aut. Kloakmester

Kurt Bang Jensen

​Kloak- og entreprenørarbejde, belægning, fliser og terrasser

Hallebyorevej 39, Hallebyore, 4450 Jyderup

Tlf.: 51 17 40 70    E-mail: kbj@kvops.dk