Rensning af spildevand?

De seneste år har kommunerne påbudt flere og flere husejere, at husstandens spildevand renses, inden det udledes i naturen. Mange huse og ejendomme er ikke tilsluttet det kommunale kloaknet, og derfor skal boligejere finde en passende løsning.
 
I over 20 år har New-Line arbejdet med biologisk rensning af spildevand. Erfaringerne har løbende udviklet vores kompetencer, og vi arbejder i dag med effektive og stabile anlæg, som er konkurrencedygtige på pris og vedligehold.
 
Stort eller lille anlæg?
New-Line producerer flere typer biologiske renseanlæg, både store og små samt til forskellige typer ejendomme. Vi har erfaring med privat boliger, sommerhuse, gartnerier, restauranter, golfbaner, institutioner, vaskeindustri samt slotte og herregårde. Vi lever op til de højeste rensekrav (SO – SOP) fra 5PE til 1000 PE – alle med tilbud om serviceaftaler.
 
Varieret spildevandsbelastning er et af vores specialer.
 
Et påbud - hvad nu?
Modtager du et påbud fra din kommune, vil vi anbefale dig at kontakte Entrepriseleder og Aut. Kloakmester Kurt Bang. Entrepriseleder og Aut. Kloakmester Kurt Bang kan hurtigt give dig et overblik over, hvad du skal have installeret samt et prisoverslag. Selve installationen af et mindre anlæg varer 1-2 dage.
 
Med anlægget følger der altid installationsvejledninger til entreprenør/kloakmester og elektriker, derudover er der en brugervejledning samt en serviceaftale til ejer. Når vi har modtaget din serviceaftale, sørger vi for fremtidig service og indberetning omkring dit anlæg. Brugervejledningen forklarer kort og konkret, hvordan du skal benytte dit anlæg og reagere på evt. alarmer.
 
Service - hvem, hvad og hvornår?
Som ejer af et minirenseanlæg er man i henhold til lovgivningen forpligtet til at have en serviceaftale på sit anlæg. New-Line tilbyder en attraktiv aftale, hvor specialuddannede teknikere tilser dit anlæg mindst en gang om året. Under besøget rengøres anlægget, der tages vandprøver, og anlægget checkes igennem for eventuelle fejl. Med det løbende tilsyn af anlægget kan vi tage eventuelle problemer i opløbet.
 
Spildevandet ledes fra huset, evt. via en samlebrønd, til bundfældningstank. En 3-kammer tank sørger for at tilbageholde det faste stof, inden det ledes videre til minirenseanlægget, hvor den biologiske rensning finder sted. Efter rensningen kan vandet udledes i en sø, å, vandløb eller lignende.
 
Slam sendes retur til bundfældningstank efter endt behandling.
 
Serviceaftale
 
  • Analyse af vandprøver på eget laboratorium
  • Direkte rapportering til ejer og myndigheder
  • Automatisk årligt tilsyn – ingen tidsbestilling
  • Gennemgang og rengøring af anlæg
  • Påfyldning af kemikalier ved SOP anlæg (afregnes med ejer efter regning)
  • Eventuel udskiftning af reservedele indenfor garantiperioden (20.000 timer)

Skulle der opstå problemer, vil den monterede alarmboks give alarm, hvorefter du kan ringe til os, også i weekenden.
Ofte kan vi afhjælpe problemet telefonisk, andre gange er vi nødt til at rykke ud og klare problemet, dette vil ske inden
for 24 timer på hverdage.
 
Se mere på www.new-line.dk.
Send forespørgsel vedr. produkt: New Line

Kloakmester Bang, Kvops Kalundborg

Aut. Kloakmester

Kurt Bang Jensen

​Kloak- og entreprenørarbejde, belægning, fliser og terrasser

Hallebyorevej 39, Hallebyore, 4450 Jyderup

Tlf.: 51 17 40 70    E-mail: kbj@kvops.dk