Faskine tank fra WaterCare

De stigende regnvandsmængder og risiko for oversvømmelser, gør det ikke bare nødvendigt, men også økonomisk attraktivt at etablere en faskine på egen grund.

Watercare faskine tanke er beregnet til nedsivning af regn fra tage, pladser, veje og andre befæstede arealer. Det afledte regnvand ledes direkte fra opsamlingsstedet gennem en tagnedløbs- eller sandfangsbrønd til faskine tankene, hvor regnvandet efterfølgende nedsives til grundvandet.

Watercare Faskine tank er markedets mest enkle faskine at etablere.

Faskine tankens volumen på 1320 liter betyder, at den er yderst velegnet til et parcelhus af gennemsnitlig størrelse, selvfølgelig under forudsætning af velegnede jordbundsforhold. Har man et større afvandingsareal, eller er jordbundsforholdene ikke helt optimale, kan man let og hurtigt sætte flere enheder sammen.

To løsninger
Watercare Faskine tank tilbydes som to løsninger: Enten som råtank, helt uden noget som helst andet end huller og renseadgang, eller en tank, der fra fabrikken er forsynet med indløb og geotekstil – klar til at sætte ned i udgravning og blive tilsluttet regnvandsledningen fra ejendommen.Løfteøje i tankens centerlinie gør det let og sikkert at løfte faskine tanken over støre afstande,
f.eks. fra lastbil og ind i en have.

Indstøbte greb i enderne gør det nemt
at flytte faskine tanken.

Faskine tank med geotekstil og indløb
- lige til at sætte i udgravningen og tilslutte.

ProduktFordele:
 

  • Den billigste løsning på markedet – kort og godt!  
  • Faskine tanken er forsynet med praktiske løftegreb i enderne, således den let kan flyttes, uden der skal benyttes maskiner.  
  • Ingen risiko for tilstopning da vandet trænger ud gennem huller i siderne.  
  • Faskine tanken er forsynet med et løfteøje, placeret i tyngdepunktet, der gør den rigtig nem af få sat ned i udgravningen.  
  • Én faskinetank på 1320 l gør det ud for 7 stk. standard faskine blokke. Der spares dermed rigtig meget tid, når der kun skal sættes én tank i stedet.  
  • Flere tanke kan samles helt uden clips, stabelpinde mv.  
  • PE er miljøvenligt, både at fremstille og bortskaffe, 100% genanvendeligt.  
 
Fakta:
Mål og vægt: Afstandskrav: Tilladelse:
L x B x H: 1710x760x1410 mm.
Vægt: 60 kg.
Afstand fra bund til indløb: 114 cm.
Volumen: 1320 L
Til beboelse eller bygning med kælder: 6,0 m.

Til andre bygninger og skel: 2,0 m.
Der skal indhentes tilladelse fra din kommune inden etablering af faskineanlæg.

 
Se mere på www.watercare.dk.
Send forespørgsel vedr. produkt: WaterCare

Kloakmester Bang, Kvops Kalundborg

Aut. Kloakmester

Kurt Bang Jensen

​Kloak- og entreprenørarbejde, belægning, fliser og terrasser

Hallebyorevej 39, Hallebyore, 4450 Jyderup

Tlf.: 51 17 40 70    E-mail: kbj@kvops.dk