Vedligeholdelsesdæksler som kan bruges igen og igen

Øget trafik kræver nye løsninger. Drift- og omkostningsmæssigt vil dette betyde, at man ikke længere kun kan benytte en type dæksel og karm.   

Den øgede trafik kræver også, at der findes løsninger for hurtig udskiftning af dæksler. Dette er i de tilfælde, hvor der er tale om klaprende / slidte dæksler eller andre driftsforstyrrelser. Randers Jernstøberi A/S har lanceret et vedligeholdelsesdæksel for Ø600 mm karme.
 
Ø600 vedligeholdsdæksel
Tungt dæksel med slidsepakning, som passer til alle nyere Ø600 mm karme. Slidsepakningen forhindrer med sin konstruktion og egenskaber al metallisk kontakt og slitage mellem dæksel og karm.
 

 
Rendestenskarm velegnet til motorveje
Grundet de hyppigere kraftige regnskyl, har der fra Vejdirektoratet været et ønske om en ny type rendestenskarm.
Randers Jernstøberi A/S har, i samarbejde med Vejdirektoratet, udviklet en ny fleksibel rendestenskarm efter netop deres ønske med mulighed for to forskellige type riste.
 
Begge riste er med gummidæmpning og et gennemstrømnings areal på henholdsvis 720 cm² for model 4149 og 625 cm² for model 4151B.
 
Til serien hører også et overgangsstykke model 6821 – 357/400.
 
Model 4149 Model 4151B Model 4190H - 315 Model 6821 - 357/400
 
 
Find yderligere information på www.randersjern.dk.
Send forespørgsel vedr. produkt: Randers Jernstøberi

Kloakmester Bang, Kvops Kalundborg

Aut. Kloakmester

Kurt Bang Jensen

​Kloak- og entreprenørarbejde, belægning, fliser og terrasser

Hallebyorevej 39, Hallebyore, 4450 Jyderup

Tlf.: 51 17 40 70    E-mail: kbj@kvops.dk