Byggeriets Ankenævn

Vi vil altid gøre det ypperste, for at vores kundes er tilfredse i ethvert henseende.


Nævn blot en hvilke som helst utilfredshed, og oplys blot hvad det drejer sig om, og vi vil omgående iværksætte det nødvendige for at opfylde vore kunders ønsker.


Viser det sig mod forventning, at eventuelle uoverensstemmelser os og vore kunder imellem ikke kan løses i mindelighed, så er alle forbrugere omfattet af det nye forbrugerklagesystem, og som vi fuldt ud bakker op om:


Et nyt forbrugerklagesystem trådte i kraft den 1. oktober 2015. Det nye forbrugerklagesystem åbner for en udvidet klageadgang til forbrugere således, at der skal kunne klages inden for de fleste brancher.


Det nye forbrugerklagesystemet pålægger alle virksomheder oplysningspligt, og hvorefter enhver virksomhed skal oplyse forbrugerne om, hvilket klageorgan de skal henvende sig til, hvis de vil klage.

Hent klagevejledning her.

Hent klageskema her.

​Klagenævnet for vores branche oplyses i den forbindelse som følgende:

Byggeriets Ankenævn

Nørre Voldgade 106, 1358 Kbh K.

info@bygg​erietsankenaevn.dk

www.byggerietsankenaevn.dk

Kloakmester Bang, Kvops Kalundborg

Aut. Kloakmester

Kurt Bang Jensen

​Kloak- og entreprenørarbejde, belægning, fliser og terrasser

Hallebyorevej 39, Hallebyore, 4450 Jyderup

Tlf.: 51 17 40 70    E-mail: kbj@kvops.dk