​Aut. kloakmesterarbejde ved anlæg, nybyggeri, reparation og vedligeholdelse

​Som autoriseret kloakmester udfører vi alt det praktiske ved kloak- og rørlæggerarbejde såvel som vi forestår alt papirarbejdet med ansøgninger og tilladelser såvel som vi også er dem der projekterer og udføre tegninger m.v.

Lokalisering af fejl, brud og sammenstyrtning af kloakrør

Som autoriseret kloakmester er vi også dem der udfører al det praktiske forarbejde med lokalisering af fejl, brud og sammenstyrtninger af kloakrør, brønde og øvrige kloakinstallationer.

Opgravning og udskiftning af kloakrør, brønde og septiktanke

Vi er også dem der i praksis graver op, udskifter defekte kloakrør, brønde og septiktanke og dem der nedlægger nye kloakrør, udskifter defekte brønde, sætter nye brønde og i praksis også dem der etablere såvel nedsivningsanlæg som minirensningsanlæg, pilerensningsanlæg samt sandfilteranlæg o.s.v.

Sikring mod oversvømmelse

Som autoriseret kloakmester er det også os som udfører sikring mod oversvømmelser ved installation af højtvandslukke, både med og uden motorisering samt med og uden alarm.

​Tilslutning til offentlige kloaksystemer

Separering af spilde- og regnvand *), samt tilslutning til offentlige kloaksystemer udføres i praksis også af os som Aut. Kloakmester. 

Dræninstallationer og etablering af regnvandsfaskiner, sandfangsbrønde m.v.

Tillige er vi også dem der i praksis udfører dræninstallationer, både med og uden pumpebrønde, etablere regnvandsfaskiner, sandfangsbrønde og alt øvrigt praktiske kloakarbejde som aut. kloakmester.

*) Spilde- og regnvand benævnes ofte i daglig tale som ”kloak- og regnvand”

​​Har Du kloakspørgsmål - eller vil Du bare høre nærmere om vores kompetencer som Aut. Kloakmester

- så tøv ikke!.

Ring 51- 17 40 70 eller skriv til os.

Hvis Du vil vide mere om kloakering generelt, så se videre i inspirationsmodulet --- >

Eller via disse kategorier:

Kloakmester Bang, Kvops Kalundborg

Aut. Kloakmester

Kurt Bang Jensen

​Kloak- og entreprenørarbejde, belægning, fliser og terrasser

Hallebyorevej 39, Hallebyore, 4450 Jyderup

Tlf.: 51 17 40 70    E-mail: kbj@kvops.dk