​Regnvandshåndtering

Vi får i Danmark kraftigere og kraftigere regnvejr, eller som mange benævner det, ”usandsynlig kraftig monster regn”.

Desværre bliver det fremover bare værre og værre, og det stiller større og større krav til korrekt og bedste mulige håndtering.

Forholdsregler for private grundejere

For private grundejere kan det komme på tale, at f.eks. tagnedløb frakobles eksisterende kloakledninger og fremover udledes på/over terræn, at der etableres nedsivning gennem separate faskiner eller at der udledes såvel direkte som indirekte til f.eks. vandløb, søer eller havet.

Både nedsivning og udledning kræver ansøgning og godkendelse fra kommunen.

Forholdsregler for stat og kommune

For staten og kommunerne kan det tillige betyde, at f.eks. vejafvanding også føres til permanent nedsivning i vejnære nedsivningsanlæg, eventuelt kombineret med regnvandsbassiner og med overløb til aktuelle vandløb, søer og havet.

Fra veje og større pladser og f.eks. tankstationer er og kan der tillige stilles krav om etablering af f.eks. olie- og benzin udskillere forinden nedsivning eller udledning kan tillades.

En aut. kloakmester er påkrævet til al regnvandshåndtering

Al regnvandshåndtering kræver Autoriseret Kloakmesterarbejde, herunder også afvanding af private indkørsler, øvrige befæstede og ubefæstede arealer, dræning og afvanding af såvel erhvervsmæssige bygværker som haver og plænearealer.

Specielt , og kun for tagvand fra beboelsesejendommen og fra landbrugsejendommenes driftsbygninger gælder der helt særlige fritagelser for autorisation som kloakmester.

Læs lovbekendtgørelsen og de supplerende oplysninger om disse ikke autorisationskrævende arbejder.

Læs også Skybrudets ABC fra Naturstyrelsen her »

Eventuelle spørgsmål i forbindelse hermed kan rettes direkte til entrepriseleder og Aut. Kloakmester Kurt Bang Jensen, enten via mail: kbj@kvops.dk, eller via telefon 51-17 40 70.​

Har Du kloakspørgsmål - eller vil Du bare høre nærmere om vores kompetencer som Aut. Kloakmester
​- så tøv ikke!.

Ring 51- 17 40 70 eller skriv til os.

Kloakmester Bang, Kvops Kalundborg

Aut. Kloakmester

Kurt Bang Jensen

​Kloak- og entreprenørarbejde, belægning, fliser og terrasser

Hallebyorevej 39, Hallebyore, 4450 Jyderup

Tlf.: 51 17 40 70    E-mail: kbj@kvops.dk