​Separation af regn- og spildevand

​Flere og flere kommuner udfører seperatkloakering af det offentlige kloaknet i forbindelse kommunernes spildevandsplaner, og dermed skal flere og flere ejendomsejere ha udført seperatkloakering inde på egen grund.

I praksis vil det betyde, at overfladevand ( regnvand der løber fra befæste arealer) f.eks. fra tage, indkørsler og terrasser ikke længere må ledes til samme kloakledning som ejendommes spildevand.

Krav fra kommunerne

Ofte er der fra kommunerne krav om, at der af kommunen føres nye skelbrønde frem til ejendommene, én brønd til regnvand og én brønd til spildevand, og hvortil der fra en af kommunen nærmere fastsat dato skal udledes til.

Rørføringer på egen grund

Dette medfører, at der på ejendomsejerens egen grund skal foretages ændringer af de eksisterede rørføringer og i visse tilfælde også ændringer af brønde og eventuelle pumpeanlæg m.v.

Disse nødvendige ændringer på egen grund er ejendomsejeren forpligtet til at lade udføre for husejerens egen regning.

I visse tilfælde, kan der efter separat tilladelse fra kommunen udføres nedsivning af overfladevandet på egen grund via faskiner, og i visse tilfælde, kan der ansøges om tilbagebetaling af en del af ejendommens oprindelige kloakbidrag, såvel som der i visse tilfælde kan tilbydes lån/finansiering gennem kommunen til ejendomsejerens udgifter.

Gældende lovgivning og tilslutningsregler

Der er mange forhold at holde styr på, herunder gældende lovgivning og tilslutningsregler, såvel som der ved eventuel tilladelse til nedsivning af overfladevand skal foretages en nedsivningstest ( evt. en hydrogeologisk undersøgelse/infil- trationstest ) såvel som der skal indgives autorisationserklæring og tegninger for de på ejendommen udførte separationsarbejder.

Specielt ved Landbrug, erhverv og procesindustri yder vi særskilt rådgivning, herunder om anlægstyper, fedt- og olie/ benzinudskillere, syre- og base neutralisatorer m.v.

Vi hjælper med det hele og sikrer, at den bedste og mest økonomisk forsvarlige løsning vælges.

Læs også Skybrudets ABC fra Naturstyrelsen her »

Eventuelle spørgsmål i forbindelse hermed kan rettes direkte til entrepriseleder og Aut. Kloakmester Kurt Bang Jensen, enten via mail: kbj@kvops.dk, eller via telefon 51-17 40 70.​

Har Du kloakspørgsmål - eller vil Du bare høre nærmere om vores kompetencer som kloak-rørlæggere - så tøv ikke !

Ring 51- 17 40 70 eller skriv til os.

Kloakmester Bang, Kvops Kalundborg

Aut. Kloakmester

Kurt Bang Jensen

​Kloak- og entreprenørarbejde, belægning, fliser og terrasser

Hallebyorevej 39, Hallebyore, 4450 Jyderup

Tlf.: 51 17 40 70    E-mail: kbj@kvops.dk