​Slamsugning og spuling

Slamsugning og spuling er i dag meget mere miljøkorrekt end tidligere, og der stilles større og større krav til de folk der udfører det.

Tømning af septiktank, trixtank og bundfældningstank

Når septiktanken, trixtanken eller bundfældningstanken tømmes for slam, er der meget vigtig, især ved nyere tanke, at disse tømmes på korrekt vis – at 100% af slammet opsuges, og at tanken derefter igen fyldes med vand for korrekt og miljøforsvarlig videre drift.

Spuling af kloak og spildevandsledninger

Tillige er det vigtigt ved spuling af kloak, spildevands, regnvands og dræn-ledninger, at dette, – specielt ved ældre rør og ledninger, at dette sker af professionelle, rutinerede og omhyggelige fagfolk, idet, at en forkert spuling ellers vil kunne gøre mere skade end gavn.

​Udføres efter de seneste retningslinjer

Når Du benytter Dig af os i den forbindelse, så sikrer vi Dig, at alt udføres på den bedste tænkelige måde, at alt sker efter de seneste nyeste retningslinjer, alt sker efter de seneste fastsatte standarder, bekendtgørelser og at enhver lovgivning i den forbindelse nøje overholdes.

Når Du benytter os, er Du tillige sikret, at enhver part nøje er godkendt og certificeret til de opgaver de bliver pålagt – vi sørger for det hele.

Eventuelle spørgsmål i forbindelse hermed kan rettes direkte til entrepriseleder og Aut. Kloakmester Kurt Bang Jensen, enten via mail: kbj@kvops.dk, eller via telefon 51-17 40 70.​

Har Du spørgsmål i forbindelse hermed, så tøv ikke!

Ring 51- 17 40 70, eller skriv for nærmere oplysninger.

Kloakmester Bang, Kvops Kalundborg

Aut. Kloakmester

Kurt Bang Jensen

​Kloak- og entreprenørarbejde, belægning, fliser og terrasser

Hallebyorevej 39, Hallebyore, 4450 Jyderup

Tlf.: 51 17 40 70    E-mail: kbj@kvops.dk